Bakalářský/Diplomový seminář

Milan Lyčka - Radek Chlup

 

Anotace:

Seminář je určen především studentům jednooborového magisterského studia navazujícího na studium bakalářské, 2. cyklu dvouoborového magisterského studia a vyšších ročníků jednooborového bakalářského studia religionistiky. Studenti zde představují své projekty závěrečných prací (bakalářských a diplomových) a učí se na jedné straně je hájit vůči oponentům z řad učitelů a studentů, na straně druhé se učí kriticky posuzovat práce druhých, vznášet námitky a připomínky. Seminář tedy slouží autorům prací k odhalení nedostatků, kterých by si případně sami nebyli vědomi, zároveň se v něm studenti cvičí v umění disputace a kultivované kritiky.

Zájemci o účast na semináři kontaktují na počátku semestru vedoucího semináře, se kterým dohodnou konkrétní data svých individuálních vystoupení a témata svých prací, které chtějí představit a obhajovat (stačí orientační, pracovní název). Rozvrh vystoupení s názvy presentací a jmény vystupujících bude zveřejněn; během semestru může docházet k jeho aktualizacím.

Atest bude udělen účastníku semináře, který úspěšně absolvoval individuální presentaci, s přihlédnutím k jeho aktivní účasti na presentacích ostatních kolegů.

 

Program na LS 2011:

 

4.4.2011

Eva Langrová

Buddhistická mantra a Sútra srdce

Bakalářská práce, vedoucí Jiří Holba

 

11.4.2011

Barbara Oudová Holcátová

Analýza náboženských představ metodou „skupiny“ a „sítě“ a její aplikace v současné religionistice

Bakalářská práce, vedoucí Radek Chlup

 

2.5.2011 - začátek již ve 13:30

Jaromír Fajkus

Náboženství Mezoameriky z pohledu conquistadorů

Bakalářská práce, vedoucí Zuzana M. Kostićová

 

Magdaléna Mikulová

Nenápadný půvab rouhání: náboženská témata v díle Luise Buñuela

Bakalářská práce, vedoucí Milan Lyčka

 

9.5.2011

Mariana Hošnová

Geneze Nietzscheho kritiky křesťanství ve středním období jeho tvorby

Bakalářská práce, vedoucí Pavel Kouba

 

Jakub Kocurek

Buddhismus a rostliny I

Diplomová práce, vedoucí  Jiří Holba

 

16.5.2011

Jitka Červinková

Nové formy islámského kázání v arabských zemích

Bakalářská práce, vedoucí Milan Lyčka

 

Lucie Řádková

Nevědomá religiozita z pohledu vybraných psychologických směrů

Bakalářská práce, vedoucí Radek Chlup

 

23.5.2011

Helena Bönischová

Ma?ase Merkava -  starověký židovský mystický text II

Diplomová práce, vedoucí Milan Lyčka

 

Jakub Kocurek

Buddhismus a rostliny II

Diplomová práce, vedoucí  Jiří Holba