Hebrejština pro religionisty

dr. Milan Lyčka

Anotace:

Čtyřsemestrální jazykový kurs pro studenty religionistiky, kteří si takto mohou splnit povinnost naučit se jeden orientální jazyk v rozsahu, vyžadovaném studijním plánem k interpretaci primárního textu zvoleného náboženského systému (v tomto případě judaismu) při SZZK. Cílem je dosáhnout takové pasívní znalosti staré (biblické) hebrejštiny, která umožní absolventovi kursu samostatně číst a překládat standardní (vokalizovaný) text hebrejské Bible (Tanachu). Standardní výuková jednotka se skládá ze dvou částí: V první přednášející vyloží novou látku a zadá úkoly ke studiu, druhá část je věnována intenzívním praktickým cvičením. Velký důraz se klade na samostatnou práci mimo rámec vyučování.

Literatura:

a/ povinná:

Jacob Weingreen, Učebnice biblické hebrejštiny (Karolinum, Praha 1997) Biblia Hebraica Stuttgartensia (Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart 1967/77 etc.)

b/ doporučená:

Otakar Klíma, Stanislav Segert, Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny (Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1956)
Martin Prudký, Cvičebnice biblické hebrejštiny (Scriptum, Praha 1992)
Blahoslav Pípal, Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu (Kalich, Praha 2 1974)
Wolfgang Schneider, Grammatik des biblischen Hebräisch (Claudius Verlag, München 6 1985)
Wilhelm Gesenius, Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament (Springer-Verlag, Berlin/Göttingen/Heidelberg 17 1962)

Atestace:

Studenti získají po prvním, druhém a třetím semestru zápočet a po čtvrtém semestru skládají zkoušku. Připuštění ke zkoušce je podmíněno získáním zápočtů, udělení zápočtu závisí na aktivní účasti na kursu a úspěšném absolvování kontrolního testu.