Filosofie matematiky

Kurz je věnovaný reflexi matematického poznání jako způsobu, jak dospět k obecným závěrům týkajícím se povahy lidského poznání vůbec, zejména s ohledem na jeho nepřímost (problematizace vztahu jazyka, resp. poznávajícího subjektu a světa, tj. poznávaného), schematičnost (omezenost našich teorií, explanací ve vztahu k indefinitní zkušenosti a předpokladům, které naše poznání konstituují) a nepřekročitelnost (závislost poznávaného na zvolených schématech, konceptuálních rámcích a metodách). Činí se tak na výkladu a diskusi tradičních problémů filosofie matematiky (jako je ontologická povaha matematických objektů či epistemologická povaha matematických pravd) a jejích směrů (platonismus, formalismus, intuicionismus, logicismus, konstruktivismus, strukturalismus a dalších).

Kurz předpokládá znalost angličtiny, podmínkou atestace je slušná docházka (nejvýše tři absence), aktivní účast (příprava průběžných shrnutí a referátů) a orientace v níže uvedených textech na základě obecných otázek rozdaných vždy na konci semestru.

 

Primární literatura

Frege, Gottlob, Translations from the Philosophical Writings of Gottlob Frege (Geach, Black eds.), Blackwell, Oxford 1980

Ewald, William (ed.), From Kant to Hilbert, A Source Book in the Foundations of Mathematics, Vol. 1-2, Clarendon Press, Oxford 1996

Benaceraff & Putnam (eds.), Philosophy of mathematic, Selected reading, Cambridge University Press, Cambridge 1964

Wittgenstein, Werkausgabe. 8 Bände, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1984; možné používat anglických překladů a originálů a českých překladů konkrétně u textů: Philosophische Grammatik/Philosophical Grammar, Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik/

Wittgenstein, Ludwig, Wittgenstein’s Lectures on the Foundations of Mathematics Cambridge, 1939, ed. Cora Diamond, The Harvester Press, Hassocks 1976

 

Sekundární literatura

Kolman, Vojtěch, Filosofie čísla, Filosofia, Praha 2008

Kolman, Vojtěch, Idea, číslo, pravidlo (vyjde)

Potter, Michael, Reasons’ Nearest Kin, Oxford University Press, Oxford 2001