„Filosofie jako zrcadlo přírody“ (magisterský kurz) – J. Palkoska, M. Ritter, T. Marvan

ZS 2010/11

 

Kniha Filosofie a zrcadlo přírody představuje Rortyho nejpropracovanější a nejznámější podání jeho radikální a provokativní kritiky západní filosofické tradice. Rorty demaskuje a odmítá nárok (jehož kořeny nachází už u Platóna, plného rozvinutí se mu však podle něj dostalo v novověké linii Descartes – Locke – Kant – novokantovci) hlavního proudu filosofické tradice zakládat a vyhodnocovat poznávací nároky všech oblastí kultury prostřednictvím působnosti „tribunálu čistého rozumu“, jejž má spravovat a zároveň ztělesňovat filosofie samotná. Rorty nachází kořen tohoto sebepochopení filosofie v pojetí poznání jako přesné reprezentace a snaží se toto pojetí demaskovat jako sebeklamné podlehnutí sugestivní vizuální metaforice zrcadlení, vedoucí ke koncepci mysli jako průzračného zrcadla skutečnosti. Rortyho kritice v tomto duchu neujdou ani dva hlavní filosofické proudy filosofie 20. století – fenomenologie a analytická filosofie. Jako pozitivní alternativu Rorty nabízí – prostřednictvím originálního rozpracování a syntézy myšlenkových odkazů Deweyho, Wittgensteina a Heideggera – (neo)pragmatickou koncepci poznání jako konverzační shody v rámci komunikačního společenství a koncepci filosofie jako dílem terapeutické a dílem kultivující instituce, která má pomáhat otevírat nové plodné konverzační kontexty a demaskovat pokusy o kanonizaci a petrifikaci určitých problémových okruhů a příslušných slovníků.


Cílem kursu je podrobit tuto Rortyho komplexní koncepci kritické diskusi z různých systematických i historických perspektiv. V semináři bude postupně čtena a rozebírána uvedená Rortyho kniha v novém (dosud nevydaném) českém překladu Martina Rittera. Problémově koncipované přednášky, které budou střídavě proslovovat všichni tři vyučující, by pak měly těmto seminárním rozborům poskytovat mnohotvárný širší systematický i historický rámec.


Dvousemestrální kurs bude sestávat z přednášek (2 hodiny týdně) a seminářů (2 hodiny týdně) a je určen zejména pro pokročilejší studenty. Požadavky k udělení atestů budou specifikovány na začátku kursu.

 

1.                  Ontologické řezy a "karteziánské dualismy" (Palkoska) 5. 10.

2.                  Platón (Ritter) 12. 10.

3.                  Noús (Ritter) 19. 10.

4.                  Bude upřesněno (Palkoska) 26. 10.

5.                  Reprezentace (Marvan) 2. 11.

6.                  Lockova epistemologie (Palkoska) 9. 11.

7.                  Kant (Ritter) 16. 11.

8.                  Bude upřesněno (Ritter) 23. 11.

9.                  „Mýtus Daného“ (Marvan) 30. 11.

10.              „Sense-data“ (Marvan) 7. 12.

11.              Naturalizovaná epistemologie: Quine (Marvan) 14. 12.

12.              Kritická reakce na pokusy o naturalizaci epistemologie (Palkoska) 21. 12.