M. Heidegger, Básnicky bydlí člověk – četba a komentář

 

 

       Jednosemestrální četba Heideggerovy přednášky z roku 1954. Cílem je seznámení studentů se základní problematikou finální podoby Heideggerovova filosofování, podoby, kterou charakterizuje jako topologii bytí.

     Materiálovým základem četby bude zrcadlové německo -  české vydání přednášky, které je obsaženo ve stejnojmenném sborníku vydaném nakladatelstvím  OIKOYMENH v roce 1993.