Doktorandský seminář

Lenka Karfíková, Štěpán Špinka

ZS 20010/11, ÚFaR, míst. 218

úterý 19,10 – 20,40

 

Seminář je platformou vzájemného setkávání doktorandů ústavu. Účastníci jsou zváni, aby zde podle svého zájmu představili svůj disertační projekt (a metodologické i věcné otázky s ním spojené), nebo předložili témata, která připravují jako teze ke státní doktorské zkoušce (a vyzkoušeli svou schopnost diskutovat o nich se svými kolegy i s vyučujícími ústavu). Materiál k semináři (teze, kapitola disertace apod.) je třeba doručit týden předem. Všichni vyučující i studenti (nejen z řad doktorandů) jsou srdečně zváni.

 

Program semináře

 

9.11. 2010            M. Miškovský, teze: Non-imperativní etika E. Lévinase (host: M. Petříček)

 

16.11. 2010            K. Pacovská, disertace: Bankéř Bulstrode: studie sebeklamného provinění (host: M. Barabas)

 

30.11. 2010            M. Miškovský, teze: Husserlova transcendentální redukce (host: K. Novotný)

 

7.12. 2010            J. Bierhanzl, disertace: Etická významovost u E. Lévinase (host: M. Petříček)

 

14.12. 2010            O. Váša, teze: Kantovo vznešeno ve vztahu k malosti (hosté: J. Karásek a M. Petříček)

 

21.12. 2010            F. Jirousová, disertace: Nietzsche a Teilhard de Chardin (hosté: A. Markoš, možná S. Komárek)

 

4.1. 2011            M. Král, disertace: Nietzsche a Kafka u zrodu současnosti (host: M. Petříček)

 

 

 

Volné zasedání:  23.11. 2010

Zájemci o vystoupení v tomto termínu a o zasílání materiálů k semináři nechť se obrátí na L. Karfíkovou: karfikl@volny.cz