Kosmologie Teilharda de Chardin

Lenka Karfíková – Františka Jirousová

seminář z filosofie, ZS 2010/11

středa 16,50-18,30 (začátek 6.10. 2010)

ETF, Černá 9, vpravo od vchodu, 1. patro, místnost S1

 

 

V semináři se budou číst vybrané kapitoly z díla Teilharda de Chardin v českém překladu zaměřené k těmto tématům:  1) postupné narůstání komplexity a vědomí v průběhu evolučního vývoje světa - systémový  přístup ke skutečnosti jako součást procesuální ontologie; 2) završení světa v tzv. „bodě Omega“ a s tím související problém personalizace a lidské svobody; 3) reinterpretace klasického filosofického dualismu hmoty a ducha a jeho souvislost s křes»anskou filosofií; 4) reinterpretace myšlenky „dědičného hříchu“ a z ní vyplývající alternativa k tradičnímu křes»anskému chápání zla.

 

Texty

1)      Místo člověka v přírodě. Kapitola I: Místo a význam ľivota ve vesmíru.

            (In: Místo člověka v přírodě, s. 13–27; La place de l'homme dans la nature s. 17-45)

2)      Vesmír a lidstvo. Část I, kapitola II, oddíl 3: Duchovní energie.  

            (In: Vesmír a lidstvo, s. 53–56; Le phenomène humain, s. 59-64.)

3)      Vesmír a lidstvo. Část IV, kapitola II: Nad-osobní jako překonání kolektivního.

            (In: Vesmír a lidstvo, s. 212–225; Le phenomène humain, s. 282–303).

4)      Jak věřím: Úvahy nad prvotním hříchem.

            (In: Jak věřím s. 103–113; Comment je crois, s. 219 230).

5)      Boľské prostředí: Duchovní moc hmoty.

            (In: Chu» ľít, s. 66–70; Le milieu divin s. 121-129)

 

Primární literatura

Teilhard de Chardin, P., Chu» ľít, Praha: Vyšehrad, 1970; Oeuvres de Teilhard de             Chardin IV, Le milieu Divin, Paris: Éditions du Seuil, 1957

Teilhard de Chardin, P., Jak věřím. Praha: Vyšehrad, 1998; Oeuvres de Teilhard             de Chardin , X, Comment je crois, Paris: Éditions du Seuil, 1969

Teilhard de Chardin, P., Místo člověka v přírodě. Praha: Svoboda, 1967;  La             place de l'homme dans la nature. Paris: Union genérale d'éditions, 1956

Teilhard de Chardin, P., Vesmír a lidstvo. Praha: Vyšehrad, 1990;  Oeuvres de Teilhard de Chardin I, Le phenomène humain, Paris: Éditions du Seuil, 1955.

 

 

Sekundární literatura

CUÉNOT, Claude. Unsere dynamische Welt: Teilhard de Chardin zwischen Dogma und Wischenschaft. Otlen: Walter-Verlag, 1968.

GORRESOVÁ, Ida F. Syn země: Člověk Teilhard de Chardin. Olomouc: Refugium Velehrad-            Roma, 1998.

HÉRONNIERE, Edith la. Teilhard de Chardin: Mystika přerodu. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2009.

CHAUCHARD, P.; VIALLET, F. A. A kol. Pierre Teilhard de Chardin: Svatá hmota: soubor studií. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2005.

SOKOL, Jan. Předmluva k českému vydání. In: Vesmír a lidstvo, Praha: Vyšehrad, 1990.

WILDIERS, N. Teilhard de Chardin: Úvod do diela. Dobrá kniha, 1974.