Dějiny řecké literatury pro neřečtináře                  2/- Z, Zk                 -/-       

 

Mgr. Sylva Fischerová, PhD.

 

 

Přednáška mapuje vývoj řecké literatury od jejích počátků až po éru pozdní antiky, tedy od Homéra k církevním otcům. Cílem tohoto přehledu je podat základní představu proměn, jimiž řecká literatura prochází: střídu nadvlády jednotlivých žánrů, jejich pozdější koexistence či snahy o vzkříšení žánrů dočasně umlklých, vznikání nových žánrů, role nejprve Orientu a posléze křesťanství. Helénství – helénismus – pozdní antika; ústní vs. psaná slovesnost; otázka definice: literární vs. múzické; neoddělitelnost řecké literatury od náboženství – filosofie – vědy; je řecký zázrak jenom řecký?

 

Atestace:

 

Zápočet se uděluje po prostudování doporučených děl starořecké literatury v českých překladech; znalosti jsou ověřovány při ústním pohovoru.

 

Zkouška se uděluje po prostudování doporučených děl starořecké literatury v českých překladech a vybraných děl sekundární literatury; znalosti jsou ověřovány při ústním pohovoru.

 

 

Sekundární literatura:

 

L.Canfora, Dějiny řecké literatury, Praha 2001

Tronskij, S. M., Dějiny antické literatury I /Řecko/, Praha 1955

Stehlíková, E., Řecké divadlo klasické doby, Praha 1991

Stehlíková, E.: Římské divadlo, Praha 1993

Dobiáš, J., Dějepisectví starověké, Praha 1948

Kraus, J., Rétorika v evropské kultuře, Praha 1998

Pokorný, P., Řecké dědictví v Orientu, Praha 1993

Dodds, E.R., Řekové a iracionálno, Praha 2000

Snell, B., Die Entdeckung des Geistes, Hamburg 1948

Slovník spisovatelů – Řecko, Praha 1975

The Cambridge History of Classical Literature, vol. I, Greek Literature, Cambridge 1982

 

Další doporučená literatura

Fränkel, H., Wege und Formen frügriechischen Denkens, München 1955

Vernant, J.-P. , Mythe et pensée chez les Grecs, I-II, Paris 1981

Cambridge Companion to Homer, ed. R. Fowler, Cambridge 2004

Cambridge Companion to Greek Tragedy, ed. P. E. Easterling, Cambridge 1998

Nagy, G., The Best of Achaeans, Baltimore 1999

K. von Fritz, Die griechische Geschichtsschreibung, 2 Bde, Berlin 1967

Hornblower, S., Greek Historiography, Oxford 1994

History, Tragedy, Theory: Dialogues on Athenian Drama, ed. by B. Goff,  Austin, Texas 1995

Sourvinou-Inwood, C.: Tragedy and Athenian Religion, Lanham 2003

etc.