Etika a Politická filosofie I. - Vybraná témata z etiky a politické filosofie

Jakub Jirsa

St 15:50-17:25

 

Základním úkolem prvního semestru úvodního skeletového kurzu je (a) představit základní metaetické problémy a jejich možná řešení; (b) představit základy a předpoklady hlavních etických teorií. Půjde mi především o to, aby posluchač získal schopnost orientovat se v jednotlivých etických a metaetických postojích a teoriích.

Během zimního semestru se tedy pokusím představit rozdílné pokusy o odpovědi na otázky: Co to etika je? Je možné obhájit etické závazky mimo (již) etický diskurs? Co je to hodnota? Jak můžeme hodnotu poznat? A konečně načrtnu (pokud to stihneme) i možné odpovědi na etickou otázku: Co je hodnotné? resp. Jaký život by se měl žít?

Semestr zahájíme následujícími tématy: etika a její odůvodnění (tzv. problém amoralisty); povaha a možnost poznání hodnot („moral error theories“, emotivismus, konstruktivismus, realismus; problém pluralismu hodnot). Každý přístup bude vyložen na několika konkrétních textech, které budou dostupné (semestrální aparát, MOODLE; k těmto tématům viz zejm. Shafer-Landau a Cuneo (eds.) Foundations of Ethics; Rachels (ed.) Ethical Theory 1: The Question of Objectivity; a Sinnott-Armstrong, Timmons (eds.), Moral knowledge?) a konkrétní pasáže budou na handoutech (v rámci možností).

V druhé polovině semestru (a zřejmě i na začátku příštího semestru) projdeme základy a předpoklady hlavních etických proudů (utilitarismus, deontologické teorie, etika ctností) a jejich možnou kritiku (viz především klasické texty uvedené níže, dále Shafer-Landau (ed.) Ethical Theory, Rachels (ed.): Ethical Theory 2, Spaemann, Základní mravní pojmy a postoje a Williams, Ethics and the Limits of Philosophy).

 

Atestace: atestace ze skeletového semináře Etika a politická filosofie I. sestává z atestace z jednoho ze seminářů (ke kurzu je možné si vybrat ze seminářů Etické problémy (Čt 10:50-12:25) nebo Aristotelés: Etika Nikomachova (pátek 10:50-12:25)) a z krátké písemné práce (2000-3000 slov) na zvolené téma z oblasti praktické filosofie.

 

Úvody do etiky, sborníky zahrnující témata probíraná v ZS:

Ethical Theory, ed. Russ Shafer-Landau, Blackwell Philosophy Antologies, Blackwell (2007).

Foundations of Ethics, ed. Russ Shafer-Landau a Terence Cuneo, Blackwell Philosophy Antologies, Blackwell (2007).

Rachels, James (ed.): Ethical Theory 1: The Question of Objectivity, Oxford University Press 1998.

Rachels, James (ed.): Ethical Theory 2: Theories about How We Should Live, Oxford University Press 1998.

Walter Sinnott-Armstrong, Mark Timmons (eds.), Moral knowledge?: new readings in moral epistemology, Oxford University Press, 1996.

Gert, B., Morality: its nature and justification, Oxford University Press, 2005.

Spaemann, R., Základní mravní pojmy a postoje (česky 1995)

Williams, B., Morality (1972 a další reedice)

Williams, B., Ethics and the Limits of Philosophy (1985 a další reedice)

 

Klasické texty:

Platón, Protágoras, Gorgias, Ústava

Aristotelés, Etika Nikomachova

Cicero, O nejvyšším dobru a zlu

David Hume, Zkoumání o zásadách mravnosti nebo A Treatise of Human Nature, kniha III. Of Morals

Immanuel Kant, Základy metafyziky mravů, Kritika praktického rozumu

John Stuart Mill, Utilitarianism

 

Úvodní literatura (20. stol.):

Berlin, I., Čtyři eseje o svobodě (česky 1999)

Blackburn, S., Ruling Passions (1998)

Korsgaard, Ch., Sources of Normativity (1996)

Mackie, J. L.,  Ethics: Inventing Right and Wrong (1977)

MacIntyre, A., Ztráta ctnosti (česky 2004)

Moore, G. E., Principia Ethica (1903)

Scanlon, T. M., What We Owe to Each Other (1998)

Singer, P., Practical Ethics (2nd. ed. 1993)

Spaemann, R., Štěstí a vůle k dobru (česky 1998)