Etika a Politická filosofie (seminář I) - Aristotelés: Etika Nikomachova

Jakub Jirsa

pátek 10:50-12:25

 

Aristotelův spis Etika Nikomachova je jedním z nejstarších dochovaných komplexních pojednání o blaženosti, ctnosti, správném rozhodování, přátelství apod. I proto jej volím jako doprovodný text k úvodu do etiky. V semináři budeme číst český překlad Antonína Kříže. Od posluchačů se očekává nejen aktivní účast na semináři, ale alespoň jednou za semestr buď (i) zreferování témat diskutovaných v předešlé hodině, nebo (ii) krátká prezentace ze sekundární literatury. Témata a rozpis prezentací dohodneme na prvním semináři.

 

Kurz si lze zapsat jako volitelný (Vk) nebo jako seminář ke skeletu Etika a politická filosofie I.

 

Atestace: v případě, že je kurz zapsán jako seminář ke skeletu, postačuje ke splnění atestace aktivní účast na semináři a jeden referát (prezentace) během jednoho semestru; v případě zapsání kurzu jakožto volitelného kurzu je k atestaci třeba navíc napsat práci na zvolené téma z EN v rozsahu 2000-3000 slov.

 

Bibliografie:

(sledování cizojazyčného překladu vítáno)

Aristotelés, Nikomachova Etika (překl. A. Kříž), několik vydání: Leichter 1937, Rezek 1996, 2009.

Aristotelis, Ethica Nicomachea (ed. I. Bywater), Clarendon Press - Oxford Classical Texts, řecký text, mnohé re-edice.

Aristotle, Nicomachean Ethics, (překl. D. Ross; edice a komentář L. Brown), Oxford University Press 2009; zatím poslední anglické vydání.

Aristotle, Nicomachean Ethics, (překl. Ch. Rowe; úvod a komentář S. Broadie), Oxford University Press 2002; anglický překlad a komentář.

Aristoteles, Die Nikomachische Ethik (ed. Otfried Höffe), Akademie-Verlag 2006.

Aristote, Éthique de Nicomaque (překl. Richard Bodéüs), Flammarion 2004.

 

Komentáře a úvody (knihy a sborníky):

Nussbaumová, M. C. (2003): Křehkost dobra, část III, Oikoymenh.

Aubenque, P. (2002): Rozumnost podle Aristotela, Oikoymenh (zejm. ke zvažování, volbě a rozumnosti).

 

Barnes, Jonathan, Malcolm Schofield, Richard Sorabji (eds.). Articles on Aristotle, vol. 2, Ethics and Politics. London; Duckworth, 1977.

Broadie, Sarah. Ethics with Aristotle. New York: Oxford University Press, 1991.

Burger, Ronna. Aristotle's Dialogue with Socrates: on the Nicomachean Ethics. Chicago: The University of Chicago Press, 2008.

Gauthier, R.A. & J.Y. Jolif. Aristote: L'Ethique à Nicomaque. 3 vols. Louvain: Publications Universitaires de Louvain, 1958-9.

Hardie. W.F.R. Aristotle's Ethical Theory, 2nd edn. Oxford: Clarendon Press, 2nd edn. 1980.

Kraut, Richard (ed.). The Blackwell Guide to Aristotle's Ethics. Oxford: Blackwell Publishers, 2005.

Pakaluk, Michael. Aristotle's Nicomachean Ethics: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Polansky, Ronald (ed.). The Cambridge Companion to Aristotle's Nicomachean Ethics. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Rorty, Amélie O. (ed.). Essays on Aristotle's Ethics. Berkeley: University of California Press, 1980.

Urmson, J.O. Aristotle's Ethics. Oxford: Basil Blackwell, 1987.

 

Velmi dobrá bibliografie je zde: http://plato.stanford.edu/entries/aristotle-ethics/#Bib