Etika a Politická filosofie (seminář II) - Etické problémy

Štěpán Špinka, Jakub Jirsa

Čt 10:50-12:25

Začíná až 14.10.

 

Jednotlivé semináře jsou věnovány výkladu a diskusi konkrétních etických problémů. Atestaci je možné získat převzetím patronátu nad jedním tématem. Kurs je jedním ze dvou způsobů jak splnit předmět Etika a politická filosofie I.

Kurz si lze zapsat jako volitelný (Vk) nebo jako seminář ke skeletu Etika a politická filosofie I.

Atestace: ke splnění atestace je třeba aktivní účast na semináři a patronát nad jedním až dvěma tématy (dle počtu účastníků) během semestru.

 

Patroni jednotlivých seminářů:

1. V předstihu prostudují vyvěšenou literaturou ke svému tématu.

2. Týden před konáním svého patronátu odešlou na adresu jakub.jirsa@ff.cuni.cz  podklad pro svůj patronát. Tento podklad bude obsahovat velmi krátké shrnutí textů a soupis 4-6 otázek či tezí, z nichž bychom měli při diskusi vycházet. Tento soupis by měl být doplněn krátkým komentářem, případně stručným představením možných odpovědí na tyto otázky a argumentů, na nichž by bylo možné tyto odpovědi založit.

3. Na začátku jejich semináře velmi stručně (maximálně v pěti minutách) představí diskutované téma a podílejí se spolu s vedoucími semináře na moderování diskuse.

----

Vzhledem k pomalosti a dalším limitům Moodlu byla pro účely semináře zřízena speciální stránka na serveru Dropbox (www.getdropbox.com), na níž budou postupně zveřejněny materiály k jednotlivým tématům. Pozvání na tuto stránku obdrží všichni účastníci zaregistrovaní v SIS, kteří Jakubovi Jirsovi dodají své e-maily (písemně na semináři, případně na jakub.jirsa@ff.cuni.cz). K přístupu na tuto stránku je zapotřebí vytvořit si (po pozvání) svůj účet na tomto serveru (kromě jména a e-mailu nejsou požadovány žádné další Vaše údaje), není však nutné instalovat si stejnojmenný zálohovací program. Přihlášení účastníci mohou na tuto stránku také vyvěšovat své diskusní příspěvky.

 

Seznam textů k jednotlivým tématům

Texty jsou ve valné většině z anglosaské filosofické tradice; byly zvoleny texty s jasnou tezí vhodnou k diskusi (což ne vždy znamená filosofickou hloubku). Texty jsou anglicky, v případě potřeby můžeme zkusit dohledat relevantní texty i v němčině či francouzštině.

14.10. Lidská bytost (problém speciesismu)

patronát Jakub Jirsa

Ø      Peter Singer, Equality for Animals?

Ø      Peter Singer, What’s Wrong with Killing?

Ø      Bernard Williams, The Human Prejudice

Ø      Christopher Cordner, Life and Death Matters: Losing a Sense of the Value of Human Being

21.10. Sexualita

Ø      Alan H. Goldman, Plan Sex

Ø      Roger Scruton, Sexual Morality

Ø      Paul Ricoeur, Sexualita jako div, bloudění, záhada

4.11. Slib

verze 1

Ø      R. M. Hare, The Promising Game

Ø      Mary Midgley, The Game Game

Ø      John Searle, How to Derive Ought From Is

verze 2

Ø      Oswald Hanfling, Promises, Games and Institutions

Ø      Thomas Scanlon, Promises and Practices

11.11. Lež

Ø      Paul Faulkner, What Is Wrong with Lying?

Ø      Harry Frankfurt, On Bullshit

18.11. Trest smrti

Ø      H. A. Bedau, An Abolitionist’s Survey of the Death Penalty in America Today

Ø      Alex Kozinski, Tinkering with Death

Ø      L. P. Pojman, Why the Death Penalty Is Morally Permissible

25.11. Mučení

Ø      Jean Améry, Mučení

Ø      Henry Shue, Torture

Ø      Alan M. Dershowitz, Is There a Torturous Road to Justice?

2.12. Euthanasie

Ø      Philippa Foot, Euthanasia

Ø      Hamj ten Have, Euthanasia: Moral Paradoxes

9.12. Potrat

Ø      John T. Noonan, Jr., An Almost Absolute Value in History

Ø      Judith Jarvis Thomson. A Defense of Abortion

17.12. Sebevražda

Ø      R. Brandt, The morality and rationality of suicide

Ø      Christopher Cowley, Suicide is Neither Rational nor Irrational

Ø      Thomas Nagel, Death

6.1. Práva zvířat

Ø      Peter Singer, Equality for Animals

Ø      Mary Midgley, Animals and Why They Matter, kap. 10

Carl Cohen, The Case for the Use of Animals in Biomedical Research