Volitelný kurs

Konání: Čt 17:30, místnost C 208

Vedení: Jakub Jinek

Požadavky: referát, jehož písemnou formu student odevzdá do 7. 1. 2011.

 

Anotace

 

V kursu budeme sledovat spojitost politického umění a konkrétních zákonodárných návrhů v Platónově "pozdní" politické filosofii. Na vybraných pasážích Politika a ze Zákonů budeme zkoumat, jak souvisí skutečnost a poznání, tedy jak si mnohoznačnost politické skutečnosti "vynucuje" diferencovaný vědecký přístup. V pozadí bude stát otázka, zda politické umění Platónových "pozdních" dialogů je stále oním svrchovaným dialektickým uměním z Ústavy a jaký je jeho vztah k dílčím technai "raných" dialogů.