Kausalita v raném novověku

Čas: Středa 14.10-15.45. Místnost: 225v

David Hume píše, že kausalita je ‘tmelem universa’. Náš kurs bude zkoumat, jak filosofové pojímají tento kausální tmel v raném novověku. Hlavní myslitelé, kteří budou figurovat, jsou Descartes, Malebranche, Leibniz, Locke, Berkeley, Newton, Hume a Kant. Uvidíme, jak pojetí kausality v tomto období byla ovlivněna jak teologickými motivy (důkazy Boží existence), tak přírodní vědou (např. otázkou Newtonovy přítažlivosti na dálku). Cílem kursu je podat úvod do teorií kausality, které zůstávají směrodatné i pro současné debaty.