Milan Sobotka - Vybrané kapitoly z Hegelovy filosofie

Hegelův vztah ke Kantovi, Fichtemu, Jacobimu a Schellingovi ve spise o diferenci (1801) a v Kritickém filosofickém žurnále (1802).

 

Pojem rozumu a utváření pojmu idea.

Průlom k historické dimenzi filosofie.

Filosofie ve vztahu ke společnosti a jejím dějinám.

Hegelovo překonání transcendentální filosofie.

Vznikající diference vůči Schellingovi.

 

Druhý blok se bude týkat některých problémů Fenomenologie ducha.

Hegelův vztah k dobové problematice imanence vědomí.

Prehistorie Pána a raba u Rousseaua a Hobbese.

Cesta sebevědomí k autenticitě (Goethe, Schiller, osvícenský rytíř ctnosti).

Pravdivý duch (antická obec, antigona) jako Hegelova interpretace neosobní transcendence.

Novověký Duch odcizený sobě samému. Běh světa.

Hegelova interpretace Francouzské revoluce. 

 

Seminář: Četba Malé ligiky (Encyklopedie filosofických věd 1. díl od par. 50).