Hledání identity - Rusko na cestý od nihilismu a anarchismu k ateismu a komunismu.