Výběrový seminář: Poznání jako ontologický problém

Reakce na marburské novokantovství spočívaly v pokusech o obnovení ontologie. Na ní měla být založena teorie subjektivity a teorie poznání. Do této souvislosti patří i myšlení Nicolaie Hartmanna. Záměrem semináře bude zkoumat Hartmannovy argumenty, jejichž obecným cílem je ukázat, jak lze překonat problémy transcendentální teorie poznání jejím založením v nově koncipované ontologii. Důrazem na transcendentní charakter poznání (transcendenci v imanenci) má být překonán „kruh myšlení“, kdy to, co je v poznávacím vztahu transcendentní, totiž na poznávajícím nezávislá existence objektu, je jako takové jen míněno.

Předpokladem účasti v semináři je pasivní znalost němčiny.

 

Literatura: Nicolai Hartmann, Die Erkenntnis im Lichte der Ontologie, Hamburg: Meiner 1982.