Anotace

Petr Rezek

Fenomenologická metafyzika II.

 

Jednosemestrální kurz věnovaný četbě a komentáři pasáží z Aristotelovy Metafyziky IV, 3–8. Nejprve probereme metodologický spor o transcendentální výklad Aristotela (spor mezi Tugendhatem a Wielandem, kritiku Hanse Krämera a další novější výklady). Pokusíme se nalézt před-predikativní základy nejvyšších principů formulovaných ve větě sporu a v zásadě vyloučeného třetího.

Dostaví-li se zájemci o analytickou filozofii, provedeme exkurzy i tímto směrem.

Nezbytné pasáže z předchozích kurzů budou připomenuty.

 

 

Sekundární literatura:

Wieland, W., Die aristotelische Physik. Untersuchung über die Grundlegung der Naturwissenschaft und die sprachlichen Bedingungen der Prinzipienforschung bei Aristoteles, Göttingen 1962.

Wieland, W., Problém principů v Aristotelově Fyzice, v: Epagógé a epistémé, ed. P. Rezek, Praha 2004, str. 26–46.

Krämer, H., Kritische Bemerkungen zu den jüngsten Äusserungen von W: Wielnad und G. Patzig über Platons ungeschriebene Lehre, v:  Revista di  Filosofia neo-scolastica, 74, 1982, str,. 579–592.

Tugendhat, E., Philosophische Aufsätze,  Frankfurt am Main 1992, str. 385–401 (recenze Wielandovy knihy).