class="MsoNormal"> Spinoza a Leibniz III

Jan Palkoska

 

Spinoza a Leibniz měli mimořádně mnoho společného ? od století působnosti a brilantního intelektu přes sdílený ?hermeneutický? a pojmový rámec (určený zejména doceněním Descartovy revolty vůči aristotelismu) až po fundamentální přesvědčení o dokonalé a všeobecné zdůvodnitelnosti universa. Na druhé straně si lze sotva představit radikálnější rozdíl ve stanoviscích, která každý z nich zaujímá ke klíčovým tématům, jež z tohoto sdíleného základu vyrůstají. Cílem kursu je vytěžit z pečlivé a komplexní konfrontace obou myslitelů co nejlepší porozumění jejich pozicím a zároveň tyto pozice kriticky zhodnotit ve věcném ohledu.

             Výběrový kurs bude volně navazovat na problematiku probíranou v magisterském kursu věnovaném témuž tématu v loňském akademickém roce. Budou však otevřena nová témata a potřebné předpoklady budou přímo uváděny, takže se bez obtíží mohou zapojit i noví účastníci. Kurs bude mít podobu problémově koncipovaných přednášek doplňovaných podle potřeby seminární četbou primárních textů a je určen zejména pro pokročilejší studenty. Pro jeho úspěšné absolvování je nezbytná alespoň elementární pasivní znalost latiny a schopnost efektivně číst anglické sekundární texty. Požadavky k udělení atestů budou specifikovány na začátku kursu.

 

Předběžný tematický plán:

1. Princip postačujícího důvodu; determinismus; necessitarianismus

2. Teleologie, hodnoty

3. Svoboda, theodicea