Hérakleitos

Kritická konfrontace s mojí knížkou Délský potápěč k Hérakleitově Řeči, Praha 2006, nakl. Herrmann a synové. Další literatura tam a na přednáškách.

Nebudeme ovšem číst tu knížku, ale vykládat problémy zachování, žánru a filosofické interpretace. Všimneme si i nově nalezených kandidátů na pravé Hérakleitovy zlomky.

Atest:

Zkouška, a to jednou ze dvou možností (případně kombinací částí obou):

1. Výklad náhodně vybraného zlomku, jeho filosofických kontextů i okolností zachování.

2. Písemně, jako důkladnější seminární práce, tedy publikovatelný odborný článek.