Latina pro filozofy a religionisty

 

Stručná anotace předmětu:

V tomto kurzu studenti filozofie a religionistiky jako začátečníci studují latinu jako jazyk filozofických textů. Od samého počátku budou studenti pracovat s originálními texty starověkých a středověkých filozofů a při jejich četbě a rozboru si budou postupně osvojovat veškerou latinskou morfologii a základy latinské syntaxe. Cílem je omezit na minimum čistě filologický přístup k výuce jazyka a soustředit se na detailní rozbor reálných jazykových projevů latinské filozofické literatury. Tento přístup ovšem předpokládá aktivní a motivovanou reakci studentů.

Pokud se to ukáže možné, ve druhém semestru přejde výuka k četbě souvislého antického filozofického textu, významného v dějinách evropské filozofie.

 

Atestace

V prvním semestru je atestací z předmětu zápočet, v němž bude písemnou formou kontrolována znalost probrané latinské gramatiky. Podmínkou k absolvování zápočtového testu bude úspěch v několika písemných testech kontrolujících zvládnutí probrané latinské slovní zásoby.

Ve druhém semestru je atestací z předmětu zkouška, která bude probíhat formou překladu předem nepřipraveného latinského textu s pomocí slovníku.

 

Literatura:

Karel Floss – Tomáš Nejeschleba. Úvod do latinské filozofické terminologie a četby, Olomouc 2000.

Další texty dodá vedoucí kursu podle potřeb studentů a postupu výuky.