ZS:J. Hill - Kausalita v raném novověku

 

LS: J. Karásek - Dynamické pojetí subjektivity