V ZS: doc. Jindřích Karásek: Dynamický koncept subjektivity V LS: dr. Jan Palkoska: Empiristické metafyziky

V LS: dr. Palkoska . Empiristické metafyziky

 

Vztah empiristicky orientovaných filosofů vůči metafyzice (chápané jako tázání po ens inquantum ens a jako zkoumání fundamentálních struktur reality) se obvykle  chápe – zejména díky moderním, pozitivisticky laděným přístupům – spíše jako nedůvěřivý až odmítavý. Pro klasické představitele tzv. britského empirismu (Locka, Berkeleyho a Huma) ovšem taková charakteristika platí pouze v omezené míře. I u nich je sice kritické a diagnostické zacházení s některými aspiracemi tradičních metafyzických postupů neoddiskutovatelným faktem, ve větší míře než jejich moderní pokračovatelé se nicméně tito filosofové věnují i pozitivnímu rozvíjení některých specifičtějších metafyzických témat (Berkeley dokonce celou svou pozici staví na výsostně metafyzické tezi o povaze bytí) a navíc jsou do jisté míry citliví i k otázce implicitních metafyzických závazků zahrnutých v jejich kritických postojích.

Kurs bude věnován právě sledování toho, jak Locke, Berkeley a Hume pozitivně traktují rozmanitá metafyzická témata, přičemž se budeme soustředit především na systematicky zajímavé a živé aspekty jejich příspěvků. Příležitostně se dotkneme i otázky implicitních závazků kritických aspektů jejich přístupu k metafyzice.

Kurs bude mít podobu problémově laděných přednášek organicky doplňovaných seminární četbou primárních textů. Požadavky k zápočtu budou specifikovány při zahájení kursu.

 

Předběžný orientační tematický plán:

-         Locke o substanci jako posledním substrátu

-         Locke o esencích

-         Locke o substanciálním dualismu

-         Berkeleyho „imaterialismus“

-         Berkeley o duchu

-         Berkeley o smyslových věcech

-         Humova filosofie mysli

-         Hume o existenci těles

-         Hume o příčinnosti

-         Locke o diachronní identitě a identitě osoby

-         Hume o diachronní identitě

-         Locke a Hume o absolutní nutnosti