Wittgenstein

Kurz věnovaný myšlení Ludwiga Wittgensteina v širším kontextu vzniku a vývoje analytické filosofie, jak ve vztahu k filosofii těch, kteří ho anticipovali, tak těch, které naopak ovlivnil. Kurz tak bude formálně sledovat rozdělení Wittgensteinova díla na dvě období: (1) První období je koncentrované kolem Wittgensteinova Tractatu, témat jako jsou nevyslovitelnosti filosofie, obrázková teorie významu a pravdivost jako verifikovatelnost, s kořeny v díle Fregově a Russellově a ozvěnami ve Vídeňském kroužku a logickém pozitivismu. (2) Druhé období je spojené s Wittgensteinovými Filosofickými zkoumáními, tématy jako je pojetí filosofie jako terapie, teorie jazykových her, životní forma a význama jako užití, s přesahy sledovanými především do filosofie každodenního jazyka (Austin, Grice, Searle, Strawson), amerického pragmatismu a holismu (Quine, Sellars, Brandom), případně filosofie mysli (Ryle, Searle, Davidson, Putnam).

Kurz je koncipován jako úvodní, zabývá se ale i pokročilými tématy, a může být tedy vypsán jako výběrový v jakékoli fázi studia.  Předpokládána je znalost angličtiny. Pro udělení zápočtů je požadována slušná docházka (nejvýše tři absence na semestr), aktivní účast (příprava průběžných shrnutí a referátů) a orientace v níže uvedených povinných textech na základě obecných otázek rozdaných vždy na konci semestru.

Primární literatura (povinná)

Wittgenstein, Werkausgabe. 8 Bände, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1984; možné používat anglických  překladů a originálů a českých překladů konkrétně u textů: Tractatus logico-philosophicus, Wittgenstein und Wiener Kreis, Lecture on Ethics, The Blue and Brown Books, Philosophische Untersuchungen/Philosophical Investigations, Über Gewissheit/On Certainty

Beaney (ed.): The Frege Reader, Blackwell, Oxford 1997; zejména: Begriffschrift, část I, Die Grundlagen der Arithmetik (výběr)„Funktion und Begriff“, „Über Sinn und Bedeutung“; „Rezension von Husserl’s Philosophie der Arithmetik“, „Begriff und Gegenstand“,  „Gedanke“

Russell, B.: Logic and Knowledge, Routledge, London 1956; zejména: „On denoting“, „On the nature of Acquaintance“, The Philosophy of Logical Atomism, Logical Atomism

Ayer, A.J. (ed.), Logical Positivism, Free Press, New York 1959

Martinich , A.P.(ed.), The Philosophy of Language, Oxford University Press, Oxford 1996

Quine, W.V.O., Word and Object, MIT Press, Cambridge, MA, 1960

Brandom, R., Articulating Reasons, Harvard University Press, Cambridge, MA 2000

Sekundární literatura (povinná)

Kenny, A., Wittgenstein, Blackwell, Oxford 2006

Dummett, M., „The Origins of Analytical Philosophy“, Lingua e Stile 23, 1988

Sekundární literatura (doporučená)

Kolman, V., Logika Gottloba Frega, Filosofia, Praha 2002

Peregrin, Jaroslav,  Kapitoly z analytické filosofie, Filosofia, Praha 2005

Soames,  S., Philosophical Analysis in the 20th century, 2 Volumes, Princeton University Press, Princeton 2003