Anotace

Petr Rezek

LS 2011

Fenomenologická metafyzika

Rozvinutí Heideggerova Exkurzu k Aristotelovu pojmu KATHOLÚ, který vystihuje začátek tázání v nedostatečně nerozčleněné situaci (Met. V 26, Top. VI 4, Phys. I 1). „Toto“ jako protokolární věta – problém východiska pro pojmové uchopení.

 

Literatura sekundární:

Heidegger M., Platon: Sophistes, GA II, Bd. 19, Frankfurt a. M. 1992 (§ 12 Exkurs). Horstschäfer, T. M., ´Über Prinzipien´. Eine Untersuchung zur methodischen und inhlatlichen Geschlossenheit des ersten Buches der Physisk des Aristoteles, Berlin, N. Y. 1998  (kap. 1). Wieland, W., Problém principů v Aristotelově  Fyzice, in:Epagogé a epistéme, Praha 2004, str. 25–46.