Kurs se systematicky soustředí na hlavní pojmy a myšlenkové figury německého filosofa Waltera Benjamina. Přednášky věnované klíčovým pojmům Benjaminovy filosofie budou doplněny seminární četbou vybraných textů.

 

Výběr z tematických okruhů:

1. Pojem „mládí“

2. Pojem ducha

3. „Gestaltung“

4. Filosofie jazyka

5. Pojem překladu

6. „Čistý jazyk“

7. Mýtus ve vztahu k právu a osudu

8. Mýtus vs. život a rozhodnutí

9. Rozdíl mezi pravdou a poznatky

10. Znázornění, idea a pojem

11. Zkušenost vs. prožitek

12. Pojem kritiky

13. „Pasáže“ čili fyziognomie 19. století

14. Filosofie dějin