Rozvrh body { font-size:10px; font-family:Verdana CE, Helvetica CE, Verdana, Helvetica, sans-serif; background-color:white; color:#222222; padding:12px; } img { border:0; vertical-align: -20%; } h1 { font-size:20px; color:navy; font-weight:bold; margin-bottom:0.3em; } h2 { font-size:14px; color:navy; margin:1.2em auto 0.6em; } th,td { font-size: 9px; } th { background-color:#ffffcc;} form { margin:0em; } table { border-collapse:collapse; border-color:#888888; }

Milan Sobotka - Vybrané kapitoly z Hegelovy filosofie

Hegelův vztah ke Kantovi, Fichtemu, Jacobimu a Schellingovi ve spise o diferenci (1801) a v Kritickém filosofickém žurnále (1802).

 

Pojem rozumu a utváření pojmu idea.

Průlom k historické dimenzi filosofie.

Filosofie ve vztahu ke společnosti a jejím dějinám.

Hegelovo překonání transcendentální filosofie.

Vznikající diference vůči Schellingovi.

 

Druhý blok se bude týkat některých problémů Fenomenologie ducha.

Hegelův vztah k dobové problematice imanence vědomí.

Prehistorie Pána a raba u Rousseaua a Hobbese.

Cesta sebevědomí k autenticitě (Goethe, Schiller, osvícenský rytíř ctnosti).

Pravdivý duch (antická obec, antigona) jako Hegelova interpretace neosobní transcendence.

Novověký Duch odcizený sobě samému. Běh světa.

Hegelova interpretace Francouzské revoluce. 

 

Seminář: Četba Malé ligiky (Encyklopedie filosofických věd 1. díl od par. 50).