prof.Stanislav Sousedík – Mgr.David Peroutka PhD.     Antropologie Tomáše Akvinského z hlediska soudobé filosofie mysli

Obsahem semináře je četba klíčových pasáží Tomášova ‚pojednání o lidské přirozenosti‘, jak je nacházíme v jeho Sumě theologické (Iª, q. 75–89). Jak napovídá název semináře, nepůjde (pouze) o „archeologickou“ sondu do středověkého myšlení. Všimneme si, že Tomášova aristotelská antropologie nabízí určité (někdy celkem překvapivé) odpovědi na otázky, které klade i současná philosophy of mind. Tomášovu koncepci tedy srovnáme s některými soudobými teoriemi mysli a s teoriemi o vzájemném vztahu mentálního a fyzického, mysli a těla. (To obnáší předpoklad, že takový aktualizující pohled nemusí být příčinou anachronických imputací…)

Při práci budeme vycházet z latinského textu (doporučená edice: Sancti Thomae Aquinatis Opera omnia iussu impensaque Leonis XIII P. M. edita, t. 4–5: Pars prima Summae theologiaei, Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, Romae, 1888–1889). Studenti si však mohou pomáhat překlady (latinsko-česká podoba Sumy: http://www.krystal.op.cz/sth/sth.php).

 

Sekundární literatura:

Robert Pasnau: Thomas Aquinas on Human Nature, Cambridge University Press 2002

Peter Volek: Filozofia človeka podľa Tomáša Akvinského vo svetle súčasných komentárov, Katolícka univerzita v Ružomberku 2003

 

Analytická filosofie:

Edward Feser: Philosophy of Mind, A Short Introduction , Oxford: Oneworld 2005

Stephen Priest: Theories of Mind, London: Penguin Books 1991

Jiří Nosek: Mysl a tělo v analytické filosofii, Praha: Filosofia 1997