Hobbes, Leviathan, I. kniha O člověku

První kniha Hobbesova spisu Leviathan zasazuje zkoumání člověka do rámce kontinuálního pohybu látky, sledované od vnímání vnějšího světa přes stavy mysli až do základu politické aktivity. Četba se zaměří na rozbor litery Hobbesova textu za současných poukazů na širší filosofický, v některých případech i historický kontext. V zimním semestru bude zvláštní pozornost věnována Hobbesově ontologii a z ní vycházejícímu pojetí vnímání, obraznosti, emocí, vůle a řeči. V letním semestru se pokusíme též o podrobnější rozbor předpokladů slavné rozpravy na téma společenské smlouvy.

Při četbě se budeme opírat o anglický text Leviathana (vydání Michaela Oakeshotta) a jeho český překlad, s možností věnovat se též latinské verzi z roku 1668. Použitým překladem bude Thomas Hobbes, Leviathan aneb látka, forma a moc státu církevního a politického, přeložil Karel Berka, k vydání připravili Jiří Chotaš, Zdeněk Masopust a Marina Barabas, Praha, Oikúmené, 2009. Sekundární literatura bude upřesněna v úvodním semináři (viz též seznam literatury v českém překladu, s. 487-494). Podmínkou získání atestu je referát v semináři či písemná práce v rozsahu 7-10 stran.