Syntetické apriori

Kurz je věnovaný Kantovu rozlišení syntetického poznání apriori a jeho recepci v tradici novověké a moderní filosofie. Základem je jeho kritika ve filosofii logicismu a u raných analytických filosofů (Bolzano, Frege, Russell, vídeňský pozitivismus) a jeho proměny v novokantovství a filosofii fenomenologické (Husserl, Cassirer, Scheler) a filosofii pragmatismu (Lewis, Quine, Sellars). Pozornost bude věnována také revizím a redefinicím tohoto pojmu z matematických podnětů, především v reakci na ?objev? relativity času a prostoru (Poincaré, Brouwer, Lorenzen) a různým  variacím na kantovské téma jaké vedle konceptů relativního a pragmatického apriori představují také apriori historické (Foucault), kontingentní (Kripke) a další.

Literatura

Janoušek, H., Kolman, V. (ed.), Syntetické a priori, vyjde in Filosofia, Praha 2011.