Výběrový seminář: Hegelova Fenomenologie ducha          

Seminář navazuje na četbu Hegelovy Fenomenologie z minulých semestrů. Bude se pokračovat v četbě kapitoly „Duch“. Novým zájemcům doporučuji jako minimum úvod do Hegelovy filosofie od H. F. Fuldy, Hegel, München: Beck 2003.