Hésiodovy a Platónovy mýty

 

Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.

 

čtvrtek: 15, 50-17, 25 v č. 147 v Celetné

 

Cílem kurzu je představit jak Hésioda, tak Platóna jakožto svrchované mythmakers, kteří jsou s to „zděděný konglomerát“, tj. dosavadní mytologickou tradici, přetvořit způsobem, který zásadně ovlivní řecké (a evropské) myšlení i kulturu.

Témata: povaha mýtu – uživatelé mýtu – ways of mythmaking – cizí vlivy – vztah mýtu a logu, básnictví a filosofie, filosofie a vědy – typy mýtů v Platónových dialozích a jejich role.

 

Sekundární literatura:

 

Berger, H., Geschichte der wissenschaftlichen Erdkunde der Griechen, Leipzig 1887.

Edmonds, R.G., Myths of the Underworld Journey, Cambridge 2004.

Die Eröffnung des Zugangs zum Mythos, ed. K.Kerényi, Wege der Forschung XX, Darmstadt 1967.

Fränkel, H., Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums, München 1969.

Friedländer, P., Platon, sv. I , Berlin 19542.

Frutiger, P., Les mythes de Platon, Paris 1930.

Hesiod, ed. E.Heitsch, Wege der Forschung XLIV, Darmstadt 1966.

Kirk, G.S., The Nature of Greek Myths, London 1974.

Lévi-Strauss, C., Myšlení přírodních národů, Praha 1996.

Nestle, W., Vom Mythos zum Logos, Stuttgart 1940.

Plato´s Myths, ed. C. Partenie, Cambridge – New York 2009.

Schuhl, P.-M., La fabulation platonicienne, Paris 1947.

Veyne, P., Věřili Řekové svým mýtům?, Praha 1999.

Vernant, J.-P., Hestia a Hermes, Praha 2004.

Vernant, J.-P., Počátky řeckého myšlení, Praha 1993.

Walcot., P., Hesiod and the Near East, Cardiff 1966.

a d.