Základy Aristotelovy politické filosofie vyložené v první knize jeho Politiky budou zkoumány zejména ze dvou hledisek. Jednak budeme sledovat, jaká zakladní rozhodnutí činí Arisotelés při svém líčení původu obce a jaké to má důsledky pro celek jeho politické filosofie, zejména ve smyslu odlišnosti od Platónovy pozice. Jednak se zaměříme na Aristotelovo líčení předpolitických součástí polis (domácnost, výdělečnictví, otrok) a budeme se ptát, zda jsou vůbec relevantní pro záležitosti obce, občanství a zřízení.