Četba a kritický výklad  Kantovy kritiky důkazů nesmrtelnosti lidské duše (v českém překladu J.Loužila s 228-268.Seminář je určen pro středně pokročilé studenty, předpokádá se všeobecný přehled po Kantově filosofii, jaký lze získat z běžně dostupných příruček (např. H.J.Störig, Malé dějiny filosofie,1992,s.277-315). Seminář navazuje na v loňském a letošním školním roce probíhající semináře o Kantově proktické filosofii.