Mill o svobodě

James Hill

Millova kniha O svobodě (On Liberty) je klasikou liberálního myšlení, v níž autor nastiňuje politickou koncepci, podle které je právo individua na samostatné rozhodování a seberealizaci základní hodnotou. První hrubá verze Millova hlavního principu zní, že jediným možným důvodem pro zásah do života jedince je ochrana druhých. Mill kriticky uvažuje o tomto principu a, jak uvidíme, postupně ho upravuje a rozvíjí, aby mohl odpovědět na důležité námitky. Tyto úvahy se odvíjejí v obecném rámci Millova utilitaristického přístupu k etice.

Cílem kursu je pochopit a zhodnotit Millův princip svobody, uvažovat o jeho kritikách (se zaměřením na paternalismus) a přemýšlet o jeho konkrétním dopadu v praktické sféře (např. co se týče uvalení daní, státního školství a zákonů týkajících se eutanasie, kouření či rekreačních drog).