Plótínos, Enneada V,1 [10]: O třech počátečních hypostasích  – výběrový kurs LS 2011

 

Václav Němec, Ph.D.

 

Čtvrtek 19.10-20.45 (225V) – od 24.2 do 24.3. se kurs koná v 19.30-21.00

 

Seminář je věnován četbě a interpretaci Plótínova pojednání V,1 [10] O třech počátečních hypostasích. Východiskem četby bude řecký text, znalost řečtiny je tedy vítaná, není však nezbytnou podmínkou účasti na semináři. Jednotlivé pasáže Plótínova pojednání budou probírány na základě předem připravených pracovních překladů a referátů účastníků semináře. Kurs navazuje na četbu tohoto pojednání v LS 2010, text proto nebude čten od začátku, ale od kap. 5. V úvodu nicméně bude podáno shrnutí obsahu kap. 1-4 pro ty, kdo se nezúčastnili loňské kursu.   Atest je možno získat za vypracování referátu a pracovního překladu nebo seminární práce.  

Text:

Plotini Opera. vol. II, Enneades IV–V (editio minor), vyd. P. Henry – H.-R. Schwyzer, Oxford 1977.

Komentáře:

Atkinson, M., Plotinus: Ennead V 1. On the three principal Hypostases, Oxford 19852.

 

Brunner, F., „Le premier traité de la cinquiéme Ennéade: Des trois hypostases principielles“, in: Revue de Théologie et de Philosophie 23 (1973), str. 135-172.     

 

Další doporučená literatura:

 

Baladi, N., La pensée de Plotin, Paris 1970.

Beierwaltes, W., „Andersheit. Zur neuplatonischen Struktur einer Problemgeschichte“, in: Le néoplatonisme, Paris 1971, str. 365-372.

Dodds, E. R., „The ‘Parmenides’ and the Neoplatonic ‘One’“, in: CQ 22 (1928), str. 129-142.

Hadot, P., „Ouranos, Kronos and Zeus in Plotinus’ Treatise against the Gnostics“, in: Neoplatonism and Early Christian Thought. Essays in honour of A. H. Armstrong, vyd. H. J. Blumenthal – R. A. Markus, London 1981, str. 124-137.

K. Kremer, „Plotin“, in: Philosophen der Antike, II, vyd. F. Ricken, Stuttgart, 1996, str. 216-228.

O’Meara, D., Plotin. Une introduction aux Ennéades, Fribourg 1992.

Rist, J. M., Plotinus: The Road to Reality, Cambridge 1967.

Rist, J. M., „The Problem of Otherness in the Ennead“, in: týž, Platonism and its Christian Heritage, London 1985, VIII.

Rist, J. M., „The Indefinite Dyad and Intelligible Matter in Plotinus“, in: Classical Quarterly 12 (1962), s. 99-107.

Torchia, N. J., Plotinus, Tolma, and the Descent of Being. An Exposition and Analysis, New York 1993.

Trouillard, J., „Le «Parménide» de Platon et son interprétation néoplatoniciennes“, in: RThPh 23 (1973), str. 83-100.