Český název: Počátek a zprostředkování

Vedoucí kurzu: Mgr. Petr Přikryl

 

Anotace:

Cílem kurzu je pokus o vyznačení základní situace, na niž poukazuje jméno Georg Wilhelm Friedrich Hegel, a to jednak četbou vybraných částí „Fenomenologie ducha“, „Vědy o logice“, případně dalších relevantních textů, jednak výlety do blízkého okolí: především konfrontací s Schellingovou filosofií identity, pozdní fází Schellingova myšlení a Hölderlinovými filosofickými rozvrhy. Úběžníkem kurzu přitom bude aporie, již lze obrazně zachytit otázkou: Jak se postavit k faktu, že nakonec zbude zase jen to, co je.

Klíčová slova: konečnost, moderna, (ne)možnost teorie, (ne)možnost interpretace, écriture, skutečnost, bezmoc.

Podmínky získání zápočtu budou upřesněny na první hodině.