Pokračování výkladu fenomenologické filosofie v pojetí M. Heideggera. Kurs je určen především těm, kteří ho navštěvovali
v minulých semestrech.