Kantova „Kritika soudnosti“ . První díl.

čtvrtek 17.30–19.10 (218)

 

Četba pro doktorandy. Kritika estetické soudnosti (§§ 1–60, dle časových možností) bude probírána především se zřetelem ke Kantovu pojetí vztahu mezi teoretickým a praktickým rozumem. Předběžná znalost prvního dílu spisu se předpokládá.

Kurs začíná 3. 3. 2011