Kurs seminářovou formou prohlubuje pochopení matematiky a fyziky jako filosoficky problematických věd. Na konkrétních problémech pokrývajících většinu základních oblastí matematiky a fyziky, avšak aniž by zabíhal do přílišného rigoru a tím od studentů vyžadoval formální průpravu nad rámec základního vzdělání, se pokusí ukázat rozdíl mezi školským a vědecko-filosofickým přístupem a rozbourat přirozené předsudky vůči těmto vědám u humanitně zaměřených studentů. Mezi cíle kursu patří i odhalení či problematizace některých filosofických zneužití přírodních věd. Kurs je zakončen zápočtem udělovaným za úvahu na téma některého z probíraných problémů, presentovanou buď písemně s rozsahem nejméně dvě normostrany, nebo ústně formou individuální konzultace s vyučujícím.