Antika a středověk pro pokročilé

magisterský kurs 2010/11

místnost 408 

(každá z částí kursu může být zapsána i samostatně

jako výběrový kurs)

   

Část I:

Plotin, Enneada V,3 (49): Sebepoznání a zkušenost jednoty

(Lenka Karfíková, Václav Němec, občasně Filip Karfík)

ZS čtvrtek 17,30-19,05 (225V)

 

Četba a interpretace Plotinova pojednání V,3 (49) „O poznávajících hypostazích a o tom, co vše přesahuje“.

 

Texty:

Plotini Opera, vol. II, Enneades IV–V (editio maior), vyd. P. Henry – H.-R. Schwyzer, Bruxelles – Paris 1959.

Plotini Opera. vol. II, Enneades IV–V (editio minor), vyd. P. Henry – H.-R. Schwyzer, Oxford 1977.

 

Doporučená literatura

W. Beierwaltes, Selbsterkenntnis und Erfahrung der Einheit: Plotins Enneade V,3, Text, Übersetzung, Interpretation, Erläuterungen, Frankfurt a.M. 1991.

 

A. H. Armstrong, The architecture of the intelligible universe in the philosophy of Plotinus: an analytical and historical study, Cambridge 1940  (přetisk 1967).

J. Bussanich, The One and its relation to intellect in Plotinus : a commentary on selected texts, Leiden 1988.   

P. Courcelle, Connais-toi toi-même. De Socrate à saint Bernard, I-III, Paris 1974-1975.

C. De Vogel, Plotinus’ Image of Man. Its Relationship to Plato as well as to later Neoplatonism, in F. Bossier et alii (éd.), Images of Man in Ancient and Medieval Thought, Leuven University Press 1976, 147-168.

P. Hadot, Plótinos čili Prostota pohledu, Praha 1993.  

F. Karfík, Plótínova metafyzika svobody, Praha 2002.

H. J. Kremer, Selbsterkenntnis als Gotteserkenntnis nach Plotin (204-270), in: International Studies in Philosophy 13/2, 1981, 41-68.

G. J. P. O’Daly, Plotinus’ Philosophy of the Self, Shannon Ireland, Irish University Press 1973.

D. O'Meara, Plotinus : an introduction to the "Enneads", Oxford : Clarendon Press, 1993. 

J. Pépin, Que l’homme n’est rien d’autre que son âme, «Revue des études grecques» 82 (1969), 56-70.

Th. A. Szlezák, Platon und Aristoteles in der Nuslehre Plotins, Stuttgart 1979. 

R. Sorabji, Self: Ancient and Modern Insights about Individuality, Life and Death, Chicago, University of Chicago Press 2006.

 

 

Část II:

Platon (Štěpán Špinka)

LS čtvrtek 17,30-19,05 

anotace bude uveřejněna dodatečně

   

Část III-IV:

Duns Scotus (Lukáš Novák)

ZS i LS

ZS: Scotova epistemologie (magisterský kurs – latinská četba – výběrový kurs): Kurs bude zaměřen na seminární četbu a výklad textů Jana Dunse Scota se vztahem k epistemologické problematice (v latinském originále). V centru pozornosti bude Scotův pojem vědeckého poznání a související pojmy a problémy: pojem jistoty, rozlišení abstraktivního a intuitivního poznání, geneze rozumového poznání aj.

 

Zápočet bude udělen za aktivní účast včetně 1× překladu a 1× shrnutí z předchozího sezení.

 

Základní literatura

– R. Pasnau: „Cognition“, in: The Cambridge Companion to Duns Scotus, Cambridge University Press 2003

– Michal Chabada: Ján Duns Scotus. Vybrané kapitoly z jeho epistemologie a metafyziky, Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava 2007

– Stanislav Sousedík: Jan Duns Scotus, doctor subtilis, a jeho čeští žáci, Praha: Vyšehrad 1989

 

LS: Scotův důkaz Boží existence (magisterský kurs – latinská četba – výběrový kurs): Obsahem kursu bude seminární četba a výklad Scotova traktátu De primo principio, který představuje jakousi synopsi Scotovy „přirozené teologie“, chápané ovšem jako organická součást ontologicky koncipované metafyziky.

 

Základní literatura

– Wolter, Allan B.: „Commentary on the De primo principio of Duns Scotus”, in: John Duns Scotus, A treatise on God as First Principle, ed. Allan B. Wolter, 2nd edition, revised, with a commentary, Chicago: Franciscan Herald Press 1983

– Prentice, Robert P.: The Basic Quidditative Metaphysics of Duns Scotus as Seen in His De Primo Principio, Roma: Antonianum 1970

– Ross, James F. – Bates, Todd: „Duns Scotus on Natural Theology“, in: The Cambridge Companion to Duns Scotus, str. 193–237

– Cross, Richard: Duns Scotus on God, Oxford: Ashgate 2005

– Stanislav Sousedík: Jan Duns Scotus, doctor subtilis, a jeho čeští žáci, Praha: Vyšehrad 1989

 

Zápočet bude udělen za aktivní účast včetně 1× překladu a 1× shrnutí z předchozího sezení.

 

Atestace (pro všechny části kursu):

Není-li uvedeno jinak, zápočet lze získat na základě překladu a interpretace textu v semináři nebo písemné práce v rozsahu cca 7 stran, zkoušku na základě písemné práce v rozsahu cca 14 stran.