Mnohé jedno (Platónův Parmenidés)

 

Kurs bude věnován interpretaci centrálních pasáží druhé části Platónova dialogu Parmenidés.

V úvodních sezeních shrneme první část dialogu a nastíníme základní interpretační přístupy k tomuto Platónovu dílu. Po stručném představení první řady důsledků hypotézy „jedno jest“, která vyúsťuje do tvrzení, že jedno není, se zaměříme na podrobnou interpretaci druhé řady důsledků (142b–157b), v níž se ukazuje, že pokud jedno je, je nutně mnohé, včetně toho, že je i není v čase, je i není jsoucí i nejsoucí, je mnohé i jedno, ale také není ani jedno, ani mnohé.

Cílem kursu je pokusit se porozumět (nakolik je to možné) smyslu této prazvláštní Platónovy argumentace a pochopit její roli v celku jeho díla.

Východiskem četby bude český text, při interpretaci se však budeme průběžně opírat o řecký originál. Alespoň základní znalost řečtiny je tedy vítaná, není však podmínkou účasti na semináři.

Atest za kurs bude udělován na základě patronátu nad vybraným úsekem textu.