Řecká četba

Kurs je určen pro studenty, kteří si již osvojili veškerou řeckou gramatiku (např. absolvováním kurzů Řečtina I–II) a chtějí si své znalosti řečtiny dále prohlubovat četbou řeckých textů.

V tomto roce budeme číst Plútarchův spis O Ísidě a Osíridovi, který je úvodem do antických filosofických výkladů mytologie (předváděných na egyptském materiálu).

Nově si od tohoto roku můžete četbu doplňkově zapsat též jako "Domácí řecká četbu" pod kódem AFS500075 a složit z něj atest tím, že při zkoušce bez slovníku a bez přípravy přeložíte libovolný vybraný odstavec.