Wilhelm von Humboldt: O studiu starověku, zejména starověku řeckého
Mgr. Jaroslav Rytíř
Jednosemestrální volitelný seminář pořádaný v LS 2010-2011 na Ústavu řeckých a latinských studií
vždy v pondělí od 17:30 v m. č. 147 v Celetné ulici 20. První setkání se koná v pondělí 28. února
2011.
Seminář je koncipován jako četba Humboldtových pojednání o klasické filologii, zejména jeho rané
práce Über das Studium des Althertums, und des Griechischen insbesondre. Bude nás zajímat místo
klasické filologie v celku humboldtovsky pojaté vědy a její úloha na pozadí jeho obecné představy
o člověku, jejímž klíčovým pojmem je vzdělání (Bildung). V souvislosti s tímto pojmem se vrátíme
k Humboldtově vizi řeckého ideálu, v jejímž světle získalo studium antiky, a potažmo i ostatních
humanitních studií, novou orientaci, a pokusíme se ukázat, že navzdory pozdějším kritikám nelze
tento ideál odbýt jako pouhou historicky neudržitelnou projekci. Část semináře bude také věnována
vzniku berlínské univerzity, která je s idealistickým pojetím skutečnosti, jehož příkladem je právě i
Humboldtovo chápání antiky, nerozlučně spjata.
Práce v semináři bude vyžadovat pravidelnou domácí četbu německého textu, vítáni jsou nicméně i
studenti, kteří nemají se čtením německých textů zkušenosti. Znalost řečtiny ani latiny není
podmínkou účasti. Zápočet lze získat buď na základě rozhovoru nad četbou, nebo na základě
písemné práce.
Literatura:
• Wilhelm von Humboldt, Werke in fünf Bänden, vyd. A. Flitner a K. Giel, Darmstadt 1960–
1981.
• Stadler, Peter B., Wilhelm von Humboldts Bild der Antike, Curych, Štutgart 1959.
• Quilien, Jean, Guillaume de Humboldt et la Grèce. Modèle et histoire, Lille 1983.
• Flaschar, Helmut, Eidola. Ausgewählte kleine Schriften, Amsterdam 1989.
• Borsche, Tilman, Wilhelm v. Humboldt, Mnichov 1990.
• Quilien, Jean, Anthropologie philosophique de G. de Humboldt, Lille 1991.
• Féhér, István M., Schelling – Humboldt, Idealismus und Universität. Mit Ausblicken auf
Heidegger und die Hermeneutik, Frankfurt 2007.