Zdeněk Kratochvíl:  Uvedení k filosofii 

středa 14,10-15,40 + 15,50-17,25 učebna 131 

 

Kurs bude probíhat pouze v letním semestru formou dvou dvouhodinových přednášek za sebou!

Sledování vztahů filosofie a ne-filosofie (tedy různých náboženství, literárních žánrů i oborů vědy) na příkladech z různých dob a prostředí. Rozdělení přednášek je tematické, přesto časté odkazy na „dějiny filosofie" a na problémy dějinnosti nebo evoluce i mimo filosofii. Co vlastně je filosofie? Může být filosofie výsadním polem pěstování moudrosti?

Atestace:

Zkouška za celý rok (na konci letního semestru i jindy) u přednášejícího, obvykle ústně. Na základě alespoň dvou z těchto položek:

1. Obsah přednášek.

2. Marcel Detienne: Mistři pravdy v archaickém Řecku, Oikúmené, Praha 2000.

3. Miroslav Petříček: Úvod do současné filosofie, Hermann a synové, Praha, několik vydání v průběhu 90. let.

4. Zdeněk Kratochvíl: Filosofie mezi mýtem a vědou (Od Homéra po Descarta), Academia, Praha 2009 – a to buď antická část (kap. 1 až 8) nebo zbytek.