Antická filosofie ve vztahu k modernímu myšlení

ZS 2010

 

1)Úvod do filosofie. Řecké myšlení jako jeden z nejvýznamnějších kořenů evropské kultury

2)Vznik filosofie ve starém Řecku. Rehabilitace mýtu ve vztahu k filosofii a vědě.

3)První řečtí filosofové. Interpretace F. Nietzscheho. Problém přirozeného světa u Jana Patočky.

4) Eleaté. Inspirační význam pro filosofii Martina Heideggera.

5) Atomisté. Patočkova rehabilitace Démokrita.

6) Sókratés. Péče o duši u Jana Patočky.

7) Malé sókratovské školy. Negativní hédonismus u Herberta Marcuseho. Problém „mít a být“ u Ericha Fromma.

8) Platón. Otázka negativního platonismu.