Doktorandský seminář

Lenka Karfíková, Pavel Kouba

ZS 2011/12, ÚFaR, 

úterý 19,10 – 20,40

 

Seminář je platformou vzájemného setkávání doktorandů ústavu. Účastníci jsou zváni, aby zde podle svého zájmu představili svůj disertační projekt (a metodologické i věcné otázky s ním spojené), nebo předložili témata, která připravují jako teze ke státní doktorské zkoušce (a vyzkoušeli svou schopnost diskutovat o nich se svými kolegy i s vyučujícími ústavu). Materiál k semináři (teze, kapitola disertace apod.) je třeba doručit týden předem. Všichni vyučující i studenti (nejen z řad doktorandů) jsou srdečně zváni.