Filosofie řeči Waltera Benjamina

Lenka Karfíková – Alena Tesková

seminář z filosofie, ZS 2011/12

pondělí 16,50-18,30

ETF, Černá 9, místnost S1

 

 

Čtení Benjaminových textů k filosofii řeči a příbuzným tématům obecniny a pravdy:

O jazyce vůbec a o jazyce lidském (z r. 1916), in: Walter Benjamin, Agesilaus Santander : výbor z textů, vybral, přeložil a doslovem opatřil Jiří Brynda, Praha, Herrmann & synové, 1998, str. 10-30 (= Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen, in: Gesammelte Schriften, Bd. II/1, str. 140-157; poznámky Bd. II/3, str. 931-936). Úkol překladatele (z r. 1921), nepublikovaný překlad Martina Rittera (= Die Aufgabe des Übersetzers, in: Gesammelte Schriften, Bd. IV/1, str. 9-21). Kritickopoznávací předmluva k Původu německé truchlohry (z r. 1925), in: Walter Benjamin, Dílo a jeho zdroj, přeložila Věra Saudková, Praha, Odeon, 1979, str. 237-259 (= Ursprung des deutschen Trauerspiels: Erkenntniskritische Vorrede, in: Gesammelte Schriften, Bd. I/1, str. 207-237; poznámky Bd. I/1, str. 410-411). Fragmenty k filosofii jazyka a kritice poznání (z 20. let), in: Walter Benjamin, Agesilaus Santander : výbor z textů, vybral, přeložil a doslovem opatřil Jiří Brynda, Praha, Herrmann & synové, 1998, str. 280-284 (= Fragmente 26, 27, 29, in: Gesammelte Schriften, Bd. VI, str. 46, 48, 50). Vykopávání a vzpomínání (doba vzniku neznámá), in: Walter Benjamin, Agesilaus Santander : výbor z textů, vybral, přeložil a doslovem opatřil Jiří Brynda, Praha, Herrmann & synové, 1998, str. 206-207 (= Ausgraben und Erinnern, in: Gesammelte Schriften, Bd. IV/1, str. 400-401).

 

České výbory

Walter Benjamin, Dílo a jeho zdroj, přeložila Věra Saudková, doslov napsal Jaroslav Střítecký, Praha, Odeon, 1979. Walter Benjamin, Agesilaus Santander : výbor z textů, vybral, přeložil a doslovem opatřil Jiří Brynda, Praha, Herrmann & synové, 1998. Walter Benjamin, Výbor z díla I: Literárněvědné studie, uspořádal a přeložil Martin Ritter, Praha, Oikúmené 2009. (slovenský výbor: Walter Benjamin, Iluminácie, vybral, přeložil a poznámkou o autorovi opatřil Adam Bžoch, Bratislava, Kalligram, 1999.)

 

Edice

Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, I-VII (14 svazků), vyd. Rolf Tiedemann – Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt a.M., Suhrkamp 1991.

 

Sekundární literatura

Pierre Bouretz, Svědkové budoucího času, I: H. Cohen, F. Rosenzweig, W. Benjamin, přeložil Martin Pokorný, Praha, Oikúmené 2009. Adam Bžoch, Walter Benjamin a estetická moderna, Bratislava, Veda 1999. Martin Ritter, Filosofie jazyka Waltera Benjamina, Praha,  Filosofia, 2009. Štěpán Zbytovský, Pojetí řeči a zjevení v myšlení Waltera Benjamina [rukopis], diplomová práce na ETF UK, Katedra filosofie, 2005 (vedoucí práce Jan Kranát). Benjamin-Handbuch : Leben, Werk, Wirkung, vyd. Burkhardt Lindner, Stuttgart – Weimar,  Metzler 2006. Regine Kather: Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen, Die Sprachphilosophie Walter Benjamins, Frankfurt am Main, Peter Lang, 1989. Bettine Menke: Sprachfiguren, Name – Alegorie – Bild nach Benjamin, München, Wilhelm Fink Verlag, 1991. Winfrien Menninghaus, Walter Benjamins Theorie der Sprachmagie, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1995. Rolf Tiedemann, Studien zur Philosophie Walter Benjamin, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1973. Richard Wolin: Walter Benjamin, An aesthetic of redemption, New York, Columbia University Press, 1982.