V magisterkém kursu budeme zkoumat přístupy k základním etickým problémům u Bernarda Williamse, Thomase Nagela a Rai Gaity.