Etika

Cílem kurzu je kritická reformulace rozdílu mezi etikou jako teoretickou disciplínou a praktickým morálním uvažováním, které se projevuje v našem jednání. S ohledem na tento hlavní cíl budou probírány některé ze základních textů antické i moderní etiky a spolu s nimi otázky, týkající se mimo jiné napětí mezi etickým optimismem a pesimismem, problému utrpení, nebo emocionálního základu našich morálních postojů.