Alternativní seminá° ke skeletovému kursu doc. Theina EtikaI. Kurs je zárove˛ vypsán jako výbýrový.